ABENOMICS 2.0

Cover Story

August 29, 2016

Tokyo 2020 จาก Cool Japan สู่ Abenomics 2.0

      ภาพบรรยากาศในพิธีปิดมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ ในนาม Olympics Rio 2016 และการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพ Tokyo 2020 ให้กับญี่ปุ่น...

Tokyo 2020 จาก Cool Japan สู่ Abenomics 2.0

   ภาพบรรยากาศในพิธีปิดมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ ในนาม Olympics Rio 2016 และการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพ Tokyo 2020 ให้กับญี่ปุ่น กลายเป็นภาพจำที่สื่อแสดงและสะท้อนเจตจำนงของญี่ปุ่นในฐานะประเทศเจ้าภาพครั้งต่อไปได้อย่างน่าสนใจ เพราะแนวความคิด ...

จาก BREXIT สู่ ABENOMICS 2.0 สัญญาณเตือนเศรษฐกิจฟุบยาว?

  ข่าวการลงคะแนนเสียงประชามติของสหราชอาณาจักร เพื่อขอถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) หรือ BREXIT เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากจะส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของสหราชอาณาจักรแล้ว กรณีดังกล่าวยังสั่นคลอนค ...